Bincang-bincang dalam program live “Kampung Makaryo” yang bertema pemagangan dalam dan luar negeri.